R-Ph. People

010.003.014 H.Wierzynski. Istniala w Grodnie szkoła baletowa E. Traube i H. Wierzyńskiego. W 1927 roku zespół tej szkoły dawał w teatrze miejskim widowisko baletowe "Karnawał".

Loading Image