Fotki z Allegro

img078.Ul. Zamkowa/kosciol garnizonowy.jpg

img078.Ul. Zamkowa/kosciol garnizonowy.jpg