Ephemera

Gen. Zamorski 1952.jpg

Gen. Zamorski 1952.jpg