W ponizszych ksiazkach znalazlem informacje na temat Grodna. Czasami banalne a czasami bardzo wazne.

  • Literatura na swiecie 11/1982 (136).

  • Notatnik teatralny 41/2006.
  • -. Gesichter einer verlorenen Welt. Frankfurt, Deutscher Koordinierungsrat der Gesellscjaften f. Christl.-Jüdische Zusammenarbiet e.V.,, 1982.
  • 1934, Przewodnik Turystyczny. Grodno i okolice.
  • Rocznik Grodzienski Nr. 1.,2.,3.,4.
  • Abramowicz, Hirsz. Profiles of a lost world
  • Ackermann, Felix. Palimpsest Grodno: Nationalisierung, Nivellierung und Sowjetisierung einer mitteleuropäischen Stadt 1919-1991. Harrassowitz, 2011.
  • Applebaum, Anne. Miedzy Wschodem a Zachodem. Przez pogranicza Europy.
  • Beckmann, Fritz. Liebesgabenfahrt dreier Hanseaten.
  • Beirach, Moshe. Aus dem Ghetto in die Wälder: Bericht eines jüdischen Partisanen 1939-1945. Fischer (Tb.), Frankfurt, 2009.
  • Benkow Jo. Fra synagogen til Lovebakken.
  • Bielawska A., Maksimowska A., Sidarovich A. Good practices in the preservation and promotion of Jewish heritage : a guide based on the Polish and Belarusian experiences
  • Blumstein, Alexandre. Little House on Mount Carmel. Vallentine Mitchell, 2002.
  • Bogucka, Maria. Ludzie z kresow. Oficyna Naukowa, 2010.
  • Borkowska, Malgorzata. Dzieje kapitularne zakonnic swietej matki Brygitty konwentu grodzienskiego.
  • Bornstein-Bielicka, Chasia. Mein Weg als Widerstandskämpferin. Deutscher Taschenbuch Verlag, 2008.
  • Bruhns, Wibke. Meines Vaters Land. Ullstein Taschenbuchvlg., 2007.
  • Bürger, G. A. Münchhausen´s Reisen und Abenteuer. Verlag Ralph Suchier, 1979.
  • Caplan, Debra, Yiddish empire,
  • Cukierkorn Rabbi Jacques and Bill Tammeus. They Were Just People: Stories of Rescue in Poland During the Holocaust
  • D'Etchegoyen, Oliver. The Comedy of Poland. George Allen, 1927.
  • Dabrowski, Jerzy. Zarys historji wojennej 81-go pulku strzelcow grodzienskich.
  • Daszkiewicz, Piotr. Polityka i przyroda.
  • Drucka, Nadzieja. Trzy czwarte: Wspomnienia. Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1977.
  • Dubas-Urwanowicz, Ewa. Grodno w XVIII wieku: Miasto i ludnosc na tle trendow rozwojowych od sredniowiecza do 1939 roku. Instytut Historii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Biaymstoku, 1997.
  • Dubnova-Erlikh, Sofiia. Bread and Matzoth. Hermitage Publishers, 2005.
  • Ekstein, Elka. Chutzpe un Draystkayt
  • Fatal-Knaani, Tikva. Grodno is not the same
  • Gärper, Grete. Kriegserinnerungen 1914 -1917.
  • Gloger, Zygmunt. Dolinami Rzek: Opisy Podróy Wzdu Niemna, Wisy, Bugu I Biebrzy. Book on Demand, 1901.
  • Gordon, Harold. The Last Sunrise : A True Story. H & J Publishing Co., 1992.
  • Grossman, Chaika. Die Untergrundarmee. Der jüdische Widerstand in Bialystok. Ein autobiographischer Bericht. Fischer (Tb.), Frankfurt, 1993.
  • Grzelak, Czeslaw. Grodno 19139.
  • Herling-Grudzinski, Gustaw. Biala noc milosci.
  • Howe, Irving. World of our fathers.
  • Iberski, E. Grodno. Dzieje w zarysie.
  • Jasiewicz, Krzysztof. Swiat NIEpozegnany.
  • Jasiewicz, Krzysztof. Europa nieprowincjonalna: Przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Polonia Aid Foundation Trust, 1999.
  • Jedrychowski, Zbigniew. Teatra grodzienskie 1784-1864. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.
  • Jodkowski, Jozef. Grodno.
  • Jodkowski, Jozef. Muzeum w Grodnie.
  • Johnston, Robert. Travels through part of the Russian Empire and the country of Poland: along the southern shores of the Baltic. Nabu Press, 2010.
  • Judejko, Zuzanna. Kobierzec wspomnien. A carpet of memories.
  • Junevicius, Dainius. Fotografowie na Litwie 1839 - 1914. Lodz 2001
  • Kaczorowski, Bartlomiej. Grodno Historia i zabytki.
  • Kijenski, Stanislaw van der Noot. Mowa na pogrzebie Elizy Orzeszkowej.
  • (ed, The Beate Klarsfeld Foundation; Serge Klarsfeld. Documents Concerning the Destruction of the Jews of Grodno 1941-1944.. The Beate Klarsfeld Foundation (1987), 1987.
  • Klovsky, Daniel. The Road From Grodno. OFORT Press, 2003.
  • Krzyszton, Jerzy. Wielblad na stepie. Czytelnik, 1978.
  • Krzyszton, Jerzy. Krzyz Poudnia. Czytelnik, 1983.
  • Kutscher, Volker. Goldstein. KiWi, 2011 ...aus Grodno nach Berlin…
  • van Laak, Mila. Maximilian Kolbe. Wegbereiter des Friedens. Verlag "Friede und Heil", 1973.
  • Levin, Shmarya. Forward from Exile - translated by Maurice Samuel. Jewish Pub. Society, 1967.
  • Lipinska, Grazyna. Jesli zapomne o nich....
  • Lisicki, Jerzy. Strzelcy grodzienscy.
  • Lopalewski, Tadeusz. Miedzy Niemnem a Dzwina: Ziemia Wilenska i Nowogrodzka. Tern (Rybitwa) Book Co, 1955.
  • Łukomski, Grzegorz. W obronie Wilna Grodna Mińska 1918-1920.
  • Marchwicki, Roman. STRZĘPY WSPOMNIEŃ z Grodna, zesłania i wojny.
  • Mekarska, Jozefa. Wedrowka po Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej.
  • Micinska-Kenarowa, Halina. Dlugi wdziecznosci.
  • Milbrandt, Georg. ...von denen schönen Gärten. Barocke Gartenkunst in Polen und Sachsen 1697 - 1793.
  • Mowszowicz, Jakub. Wiadomosci botaniczne.
  • Omiljanowicz-Szoka, Celina. Moje grodzienskie lata 1939-1945. Publisher, Year.
  • Ost, Ober. Das Land Ober Ost. Deutsche Arbeit in den Verwaltungsgebieten Kurland, Litauen und Bialystok-Grodno..
  • Perel, Sally. Ich war Hitlerjunge Salomon:. Heyne Verlag, 1993.
  • Prawdzic, Krzysztof. W Poniemuniu i na wojnie.
  • Rabin, Dov. Grodno Volume IX, Encyclopedia of the Jewish Diaspora .
  • Rabin, Josif. W raznyje gody.
  • Rada, Uwe. Die Memel: Kulturgeschichte eines europäischen Stromes. Siedler Verlag, 2010.
  • Rappaport, W. Raort (Jozef. Na karuzelu.
  • Redstone, Louis G. Louis G. Redstone: From Israeli pioneer to American architect. Iowa State University Press, 1989.
  • Reizer, Leib. In the Struggle: Memoirs from Grodno and the Forests. Holocaust Survivors' Memoirs Project, 2009.
  • Rothowa, Helena z Jaczynowskich. Czasy, miejsca, ludzie. Wydawnictwo Literackie, 2009.
  • Rudnitzky, Naphtali. Judiska Östern. Stockholm 1918.
  • Ryszka, Franciszek. Pamietnik inteligenta: Dojrzewanie. Polska Oficyna Wydawnicza "BGW", 1994.
  • Sawoniewski, Ludwik. Saga o Grodnie. Tow. Literackie im. Adama Mickiewicza, Oddz. Biaostocki, 1994.
  • Scurr, John. Germany´s Spanish Volunteers 1941-45, Osprey Publishing Ltd, 1980
  • Sieminski, Jan. Grodno walczace: Wspomnienia harcerza. Filia Uniwersytetu Warszawskiego, Wydzia Humanistyczny, 1992.
  • Singer, Bernard. W krajach Hitlera i Stalina Reportaze. Biblioteka Midrasza, 2007.
  • Spector, Shmuel. Lost Jewish worlds: The communities of Grodno, Lida, Olkieniki, Vishay. Yad Vashem, 1996.
  • Tammeus Bill, Rabbi Cukierkorn Jacques. They were just people.
  • Widacki, Jan. Kresy w oczach oficerow KOP.
  • Wierzbicki, Marek. Polacy I Zydzi W Zaborze Sowieckim. Fronda, 2006.
  • Informator wystawy: Pamiec Grodna 1919-1939.
  • Zandman, Felix, and David Chanoff. NEVER THE LAST JOURNEY. Schocken, 1995.
  • Zeitung, Grodnoer. Grodno Eine Sammlung von Artikeln.
  • Вашкевіч Андрэй. На гродзенскім бруку
  • Вашкевіч Андрэй, Саяпін Віктар. На гродзенскім бруку.
  • Вашкевіч Андрэй. АДРАСЫ ПАЎСТАННЯ 1863-1864 У ГАРОДНІ і на Гарадзеншчыне.
  • Вашкевіч Андрэй, Касатая Таццяна Зусім іншы горад.
  • Гончаров Владимир, Ольга Соболевская. Евреи Гродненщины: Жизнь до катастрофы. Норд-Пресс, 2005.
  • Госцеў Алесь, Швед Вячаслаў. Кронан. Летапіс горада на Нёмане (1116-1990гг.)
  • Игнамович, Ф., Тарасюк, Д. История гродненского зоопарка.
  • Канюк, Наталья. Хранитель Жилибертии.
  • Лютик Дмитрий, Семенчук Александр Сквозь пожарымировых войн.
  • Мараш, Илья. Страницы истории гродненской еврейской общины.
  • Саяпин Виктор. Пешком по Ожешко и Советской
  • Саяпин Виктор. Архитектура Гродно. Неосуществленные проекты советского периода
  • Саяпин Виктор. История Гродненских площадей