W ponizszych ksiazkach znalazlem informacje na temat Grodna. Czasami banalne a czasami bardzo wazne.

 1. Notatnik teatralny 41/2006.
 2. Gesichter einer verlorenen Welt. Frankfurt, Deutscher Koordinierungsrat der Gesellschaften für Christliche-Jüdische Zusammenarbeit e.V. Frankfurt am Main (1982)
 3. 1934, Przewodnik Turystyczny. Grodno i okolice.
 4. Rocznik Grodzienski Nr. 1., 2., 3., 4.
 5. Ackermann, Felix. Palimpsest Grodno: Nationalisierung, Nivellierung und Sowjetisierung einer mitteleuropäischen Stadt 1919-1991. Harrassowitz, 2011.
 6. Applebaum, Anne. Miedzy Wschodem a Zachodem. Przez pogranicza Europy.
 7. Beckmann, Fritz. Liebesgabenfahrt dreier Hanseaten.
 8. Beirach, Moshe. Aus dem Ghetto in die Wälder: Bericht eines jüdischen Partisanen 1939-1945. Fischer (Tb.), Frankfurt, 2009.
 9. Bielawska A., Maksimowska A., Sidarovich A. Good practices in the preservation and promotion of Jewish heritage : a guide based on the Polish and Belarusian experiences
 10. Blumstein, Alexandre. Little House on Mount Carmel. Vallentine Mitchell, 2002.
 11. Bogucka, Maria. Ludzie z kresow. Oficyna Naukowa, 2010.
 12. Borkowska, Malgorzata. Dzieje kapitularne zakonnic swietej matki Brygitty konwentu grodzienskiego.
 13. Bornstein-Bielicka, Chasia. Mein Weg als Widerstandskämpferin. Deutscher Taschenbuch Verlag, 2008.
 14. Bruhns, Wibke. Meines Vaters Land. Ullstein Taschenbuchvlg., 2007.
 15. Bürger, G. A. Münchhausen´s Reisen und Abenteuer. Verlag Ralph Suchier, 1979.
 16. Cukierkorn Rabbi Jacques and Bill Tammeus. They Were Just People: Stories of Rescue in Poland During the Holocaust
 17. D'Etchegoyen, Oliver. The Comedy of Poland. George Allen, 1927.
 18. Dabrowski, Jerzy. Zarys historji wojennej 81-go pulku strzelcow grodzienskich.
 19. Daszkiewicz, Piotr. Polityka i przyroda.
 20. Drucka, Nadzieja. Trzy czwarte: Wspomnienia. Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1977.
 21. Dubas-Urwanowicz, Ewa. Grodno w XVIII wieku: Miasto i ludnosc na tle trendow rozwojowych od sredniowiecza do 1939 roku. Instytut Historii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Biaymstoku, 1997.
 22. Dubnova-Erlikh, Sofiia. Bread and Matzoth. Hermitage Publishers, 2005.
 23. Ekstein, Elka. Chutzpe un Draystkayt
 24. Fatal-Knaani, Tikva. Grodno is not the same (hebr.)
 25. Gärper, Grete. Kriegserinnerungen 1914 -1917.
 26. Gloger, Zygmunt. Dolinami Rzek: Opisy Podóży Wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu I Biebrzy. Book on Demand, 1901.
 27. Gordon, Harold. The Last Sunrise : A True Story. H & J Publishing Co., 1992.
 28. Grossman, Chaika. Die Untergrundarmee. Der jüdische Widerstand in Bialystok. Ein autobiographischer Bericht. Fischer (Tb.), Frankfurt, 1993.
 29. Grzelak, Czeslaw. Grodno 19139.
 30. Herling-Grudzinski, Gustaw. Biala noc milosci.
 31. Howe, Irving. World of our fathers.
 32. Iberski, E. Grodno. Dzieje w zarysie.
 33. Jasiewicz, Krzysztof. Swiat NIEpozegnany.
 34. Jasiewicz, Krzysztof. Europa nieprowincjonalna: Przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Polonia Aid Foundation Trust, 1999.
 35. Jedrychowski, Zbigniew. Teatra grodzienskie 1784-1864. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.
 36. Jodkowski, Jozef. Grodno.
 37. Jodkowski, Jozef. Muzeum w Grodnie.
 38. Johnston, Robert. Travels through part of the Russian Empire and the country of Poland: along the southern shores of the Baltic. Nabu Press, 2010.
 39. Judejko, Zuzanna. Kobierzec wspomnien. A carpet of memories.
 40. Junevicius, Dainius. Fotografowie na Litwie 1839 - 1914. Lodz 2001
 41. Kaczorowski, Bartlomiej. Grodno Historia i zabytki.
 42. Kijenski, Stanislaw van der Noot. Mowa na pogrzebie Elizy Orzeszkowej.
 43. (ed, The Beate Klarsfeld Foundation; Serge Klarsfeld. Documents Concerning the Destruction of the Jews of Grodno 1941-1944.. The Beate Klarsfeld Foundation (1987), 1987.
 44. Klovsky, Daniel. The Road From Grodno. OFORT Press, 2003.
 45. Krzyszton, Jerzy. Wielblad na stepie. Czytelnik, 1978.
 46. Krzyszton, Jerzy. Krzyz Poudnia. Czytelnik, 1983.
 47. Kutscher, Volker. Goldstein. KiWi, 2011 ...aus Grodno nach Berlin…
 48. van Laak, Mila. Maximilian Kolbe. Wegbereiter des Friedens. Verlag "Friede und Heil", 1973.
 49. Levin, Shmarya. Forward from Exile - translated by Maurice Samuel. Jewish Pub. Society, 1967.
 50. Lipinska, Grazyna. Jesli zapomne o nich....
 51. Lisicki, Jerzy. Strzelcy grodzienscy.
 52. Literatura na swiecie 11/1982 (136).
 53. Lopalewski, Tadeusz. Miedzy Niemnem a Dzwina: Ziemia Wilenska i Nowogrodzka. Tern (Rybitwa) Book Co, 1955.
 54. Łukomski, Grzegorz. W obronie Wilna Grodna Mińska 1918-1920.
 55. Marchwicki, Roman. STRZĘPY WSPOMNIEŃ z Grodna, zesłania i wojny.
 56. Mekarska, Jozefa. Wedrowka po Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej.
 57. Michalski, Marek A. Statki parowe na polskich wodach śródlądowych.
 58. Micinska-Kenarowa, Halina. Dlugi wdziecznosci.
 59. Milbrandt, Georg. ...von denen schönen Gärten. Barocke Gartenkunst in Polen und Sachsen 1697 - 1793.
 60. Mowszowicz, Jakub. Wiadomosci botaniczne.
 61. Omiljanowicz-Szoka, Celina. Moje grodzienskie lata 1939-1945. Publisher, Year.
 62. Ost, Ober. Das Land Ober Ost. Deutsche Arbeit in den Verwaltungsgebieten Kurland, Litauen und Bialystok-Grodno..
 63. Perel, Sally. Ich war Hitlerjunge Salomon:. Heyne Verlag, 1993.
 64. Prawdzic, Krzysztof. W Poniemuniu i na wojnie.
 65. Rabin, Dov. Grodno Volume IX, Encyclopedia of the Jewish Diaspora .
 66. Rabin, Josif. W raznyje gody.
 67. Rada, Uwe. Die Memel: Kulturgeschichte eines europäischen Stromes. Siedler Verlag, 2010.
 68. Rappaport, W. Raort (Jozef. Na karuzelu.
 69. Redstone, Louis G. Louis G. Redstone: From Israeli pioneer to American architect. Iowa State University Press, 1989.
 70. Reizer, Leib. In the Struggle: Memoirs from Grodno and the Forests. Holocaust Survivors' Memoirs Project, 2009.
 71. Rothowa, Helena z Jaczynowskich. Czasy, miejsca, ludzie. Wydawnictwo Literackie, 2009.
 72. Rudnitzky, Naphtali. Judiska Östern. Stockholm 1918. (po szwedzku)
 73. Ryszka, Franciszek. Pamietnik inteligenta: Dojrzewanie. Polska Oficyna Wydawnicza "BGW", 1994.
 74. Sawoniewski, Ludwik. Saga o Grodnie. Tow. Literackie im. Adama Mickiewicza, Oddz. Biaostocki, 1994.
 75. Scurr, John. Germany´s Spanish Volunteers 1941-45, Osprey Publishing Ltd, 1980
 76. Sieminski, Jan. Grodno walczace: Wspomnienia harcerza. Filia Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Humanistyczny, 1992.
 77. Singer, Bernard. W krajach Hitlera i Stalina Reportaze. Biblioteka Midrasza, 2007.
 78. Spector, Shmuel. Lost Jewish worlds: The communities of Grodno, Lida, Olkieniki, Vishay. Yad Vashem, 1996.
 79. Widacki, Jan. Kresy w oczach oficerow KOP.
 80. Wierzbicki, Marek. Polacy I Zydzi W Zaborze Sowieckim. Fronda, 2006.
 81. Informator wystawy: Pamiec Grodna 1919-1939.
 82. Zandman, Felix, and David Chanoff. NEVER THE LAST JOURNEY. Schocken, 1995.
 83. Zeitung, Grodnoer. Grodno Eine Sammlung von Artikeln.
 84. Вашкевіч Андрэй. На гродзенскім бруку
 85. Вашкевіч Андрэй. АДРАСЫ ПАЎСТАННЯ 1863-1864 У ГАРОДНІ і на Гарадзеншчыне.
 86. Гончаров Владимир, Ольга Соболевская. Евреи Гродненщины: Жизнь до катастрофы. Норд-Пресс, 2005.
 87. Госцеў Алесь, Швед Вячаслаў. Кронан. Летапіс горада на Нёмане (1116-1990гг.)
 88. Саяпин Виктор. Пешком по Ожешко и Советской
 89. Саяпин Виктор. Архитектура Гродно. Неосуществленные проекты советского периода
 90. Саяпин Виктор. История Гродненских площадей
 91. Саяпин Виктор. Гродно: театр, кино, цирк
 92. Саяпин Виктор. История общественного транспорта Гродно
 93. Саяпин Виктор. О парке Жилибера и зоопарке Кохановского
 94. Саяпин Виктор. Маленькие мостики в Гродно
 95. Саяпин Виктор. HronoГродно. История Гродно на страницах газет
 96. Саяпин Виктор. Гродненские костелы
 97. Саяпин Виктор. Архитектура Гродно. Неосуществленные проекты советского периода
 98. Саяпин Виктор. Фабрика велосипедов "Неман" - завод "Радиоприбор"
 99. Саяпин Виктор. Утраченная архитектура Гродно
 100. Саяпин Виктор. Утраченные храмы Гродно
 101. Ершов Александр, Саяпин Виктор. Гродненские наводнения в воспоминаниях и фотографиях
 102. Waszkiewicz Andrej. Artykuly: Wiciny i wicinnicy na Niemnie, Statki parowe na Niemnie, Browar grodzienski, Motocykle z Grodna, Cegielnie i kaflarnie miasta, Pierwsza krajowa fabryka kart do gry, Na grodzienskim bruku, Grodzienska Fabryka Tytoniowa Wodociag i kanalizacja miejska, Od olowkow po marmolade, W zwierciadle przeszlosci, Od fotografii studyjnej do "filmowki"
 103. Чарнякевіч Андрэй. Биография Гродненских улиц. От Фортов до Каложи
 104. Чарнякевіч Андрэй et al. Гродназнаўства. Гісторыя еўрапейскага горада
 105. Гарадзенскі гадавік – навуковы расповяд пра Гродна (Pierwszy numer jest poświęcony historii Starego Rynku)
 106. LarsOlof Lööf. Göteborgs fotografer