Stumman nastepne pokolenie

Zeby zakonczyc:
Tata Elijasz sfinansowal synowi Jozefowi Zaklad Fotograficzny w Warszawie.
Stumman JozefStumman Jozef R
Adres: MARSZAŁKOWSKA 114 RÓG ZŁOTEJ
Litografowie: OTTON FLECK, WARSZAWA