Joseph D. Toloff - ciąg dalszy,

Jakoś mi ten Toloff nie dawał spokoju. Przejrzałem wszystkie dostępne mi bazy danych i nigdzie nie znalazłem takiego nazwiska.
Wreszcie przyszło mi do głowy że, i on i jego rodzina (rodzice zostali wprawdzie w Grodnie ale jego rodzeństwo wkrótce do niego dołączyło) jakoś się do tej Ameryki musieli dostać!
Dowód znalazłem w bazie Ellis Island.Patrz pozycja 17., na liście pasażerów.
W grudniu 1919 roku dojechała do brata jego rodzona siostra, Estera.
A wiec nasz Joseph D. Toloff to po prostu
Józef Dawidowicz Tołoczko. c.b.d.o.

Toloczko