Syberyjski Strozecki

Chyba najlepszy zapis internetowy na temat Strozeckiego jest tu:
http://www.kontrateksty.pl/index.php?action=show&type=news&newsgroup=24&id=5507
Takze w ksiazce G. Puteckiej i J. Garzteckiego "Fotografowie nietypowi", rozdzial pt.:
Prawnik, fotograf, rewolucjonista jest poswiecony tej ciekawej postaci.
A oto pocztowka z fotografii Stozeckiego:
jpg013